Armenian literature in translation

Armenian Literature Foundation and Translation support grant call 2014

Armenian Literature Foundation


Purpose

The establishment of the foundation will ensure international recognition of and access to Armenian literature.

Mission
 • Promote the development of Armenian literature
 • Disseminate information on Armenian literature locally and worldwide
 • Promote translation and publishing of Armenian literature abroad
 • Give grants to the local and international publishers for translation, publishing and promotion of Armenian literature
 • Organize book fairs, professional development trainings, seminars and other business meetings for writers, publishers, translators and other professionals of the field.
More information at: www.literature.am

Translation support grant call for applications 2014


List of supporting documents
 • Application
 • A copy of the copyright contract
 • CV of the translator
 • A copy of the contract with the translator
 • Publisher's recent catalog (in PDF).
Please note
 • The grants will be granted to publishers in support of translation of the books written in Armenian language by writers of the Armenian origin
 • Incomplete applications will not be reviewed until the submission of the full package
 • The application package should be submitted electronically to info@literature.am
 • The application will be reviewed on quarterly basis
 • The selection will be done based on a number of criterion, including but not limited to the following: the literary quality of the work, prominence of the writer, importance of the topic, etc.
                                                      Deadline for applications June 30, 2014.

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

Լրացուցիչ տեղեկություն
Առնչվող նորություններ
Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ