22
Nov
English PEN awards a promotion grant for a translation from Ukrainian

A Flight over the Black Sea by Ihor Pavlyuk, translated from Ukrainian by Stephen Komarnyckyj and published in the UK by Waterloo Press is among the winners of this year's grants by the English PEN. Their Writers in Translation awarded a total of 22 titles in its latest round of grant-giving. The awards are designed to bring more great international writing to more book-buyers and readers in the UK. Pavlyk's book is part of the PEN Promotes, a grants programme supported by Bloomberg LP that supports publishers in bringing authors of translated work on tour to the UK, to meet and reach out to new readers.

Congratulations to all the winners! For more information, see English PEN here.

 

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ