15
Dec
IPA Freedom to Publish Prize 2014: last call for nominations!

Every two years, the IPA Freedom to Publish Prize is awarded for courage in upholding freedom of expression and freedom to publish. The 2014 award includes a cash prize of 20,000 Swiss francs and will be presented during the 30th IPA Congress in Bangkok on March 27, 2014. We need your help in ensuring it goes to a worthy recipient. If you would like to nominate a person or organization who has made a notable contribution to the defense and promotion of freedom to publish, contact IPA Policy Director Jose Borghino on borghino@internationalpublishers.org.

Click here to download a nomination form and here to view pictures of previous winners.

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ