09
Jul
Press Release: Public Presentation and Discussion of Translations from Georgian after 1991

Download Press Release in English (Word)   Download Press Release in English (PDF)


Public Discussion

Translations from Georgian after 1991

Facts, Trends, Recommendations

A summary of seven country studies, commissioned by GPBA within the Book Platform project


The Book Platform project and the Georgian Publishers and Booksellers Association invite you to a public presentation and discussion of the research "Translations from Georgian after 1991". The event will take place:

on July 10, 2014, at 18:00h

at the National Parliamentary Library of Georgia

7, Gudiashvili Street, Tbilisi


The aim of the studies was to gather data and to analyze tendencies in the flow of translations from Georgian into seven other languages. It is the first time after independence that such wealth of bibliographic data has been gathered and made available. Authors of the country studies were selected and commissioned by the Georgian Publishers and Booksellers Association (GPBA), the partner organization implementing the book platform project in Georgia. The studies are available here in English and Georgian: http://bookplatform.org/en/activities/52-translations-from-ge-en.html

Opening by: Salome Maghlakelidze

Moderator: Gaga Lomidze


For more information, please, contact:
Salome Maghlakelidze, local project manager Book Platform
Mob: 995 599 217970Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ