სომხურიდან 11 სხვადასხვა ენაზე გაკეთებული თარგმანების შესწავლა

1991 წლიდან დღემდე

Why "Map" Translations?

Translation is an indispensable means for the circulation of ideas and literary works across languages and cultures. It is also much more than simply a tool for transferring texts from one language into another; it is an art and a creative act in and of itself. Translations are key to the ongoing enrichment of any language and culture, but they also remind us that no culture and no language are closed units.

Translations play different roles at different historical moments, while the criteria for quality translations also differ historically. Choices about what gets translated and how it reaches its audiences are determined by changing social and economic circumstances, and by the activities of various intermediaries: authors, translators, publishers, agents, funding organizations, etc. In other words, choices as to what gets translated and published derive from a rich variety of interests – often divergent ones! – and considerations. Once published, translations take on a life of their own in the recipient language's context: reader receptions, their market success and follow-ups of each book published are difficult to predict.

The mapping of translation flows – in this case from Armenian – aims at shedding light precisely on these barely discernible mechanisms that make a translation happen, and on the subtle consequences of any given translation on literary communication between two languages. Such studies are of particular importance for a language such as Armenian, with its rich tradition and its current non-privileged position as a source language for translation. For the first time ever, this collection of studies provides extensive bibliographical data on translations from Armenian after 1990 into eleven recipient languages. Grounded on verifiable empirical data, these studies constitute an indispensable source for various interpretations and analyses. The studies point to some structural deficits that prevent Armenia's full-pledged literary participation in the global translation flow. However, they are also filled with success stories, as well as the names of dedicated individuals and organizations that can serve as the foundation for a future strategy for promoting Armenian writing abroad.


The publication "Translations from Armenian after 1991. Facts, Trends, Recommendations" consists of the following chapters:
  • Why "Map"Translations?
  • The Scope, Methodology and Limitations of Armenian Translation Studies 
  • The Outcomes of the Studies: An External View
  • Policy Recommendations on the Future of Armenian Literature in Translation 
  • Comments on Studies' Results (by Vahram Danielyan)
  • Comments on Studies' Results (by Arevik Ashkharoyan)

Download in English
 Download in Armenian


Here you can also download:

1. The full-text versions of all the eleven studies on translations from Armenian:


2. ბიბლიოგრაფიები ხელმისაწვდომია თარგმანების მონაცემთა ბაზაში.
3. Power Point summary of data and conclusions from the 11 studies can be downloaded here in English and in Armenian.
4. Terms of Reference of the Study can be downloaded here in English and in Armenian.
5. Other useful studies on translations from other countries (mostly in English language)


ეს გზამკვლევი შედგენილია ,,ნექსთ ფეიჯის'' პროექტ ,,წიგნის პლატფორმის'' ფარგლებში. პროექტი ,,წიგნის პლატფომრა'' დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება ,,აღმოსავლეთ კულტურის პარტნიორობის პროგრამის'' ფარგლებში.

ეს პუბლიკაცია გამოიცა ევროკავშირის მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის ავტორებს და მასში გამოხატული მოსაზრებები არ წარმოადგენს ევროკავშირის ოფიციალურ მოსაზრებებს.

კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
15/11/2013
The 7th Forum of Translators and Publishers of CIS and Baltic States took place on 1-3 November 2013 with the support of the Ministry of Culture of RA and CIS Interstate Humanitarian Cooperation Fund. 32 translators, literary agents and publishers
წაიკითხე მეტი
24/10/2012
Studies on Translations from Armenian into 11 Target Languages Completed! The studies reflect the diverse nature of the relations between Armenian and the other 11 languages, and therefore, revealed quite
წაიკითხე მეტი

მეტი სიახლეები

წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები