წიგნის გამომცემლობა როგორც წამყვანი კულტურული ინდუსტრია კვლევა: სომხეთი

ივნისი - ნოემბერი 2012
The survey on publishing and bookselling in Armenia was commissioned and monitored by the National Publishers Association of Armenia as part of the Book Platform project. Being the first ever attempt to collect, systematize and analyze primary and secondary data on publishing and bookselling in the country, the survey faced significant challenges. Much of the basic information collected is inherently fragmented and only partly consistent, and thus the survey results rather raise questions than provide answers. Drawing a reliable and a consistent picture of the Armenian book sector remains a task for the future.

The publication available below offers an overview prepared by Rüdiger Wischenbart on the basic parameters of the Armenian "book ecosystem".

The publication "Publishing and Bookselling in Armenia: an overview. A summary of a survey carried out in 2012-2013" consists of the following chapters:
  • Overview (Economic and other relevant key parameters/ Copyright and legal framework/ Professional organizations)
  • The Armenian Book Market (Trade publishing/ Educational publishing/ Digital publishing and distribution/ Libraries/ Book selling: Distribution and retail/ Imports and exports)
  • Outlook: Opportunities and challenges
Publishing and Bookselling in Armenia: an overview. A summary of a survey carried out in 2012-2013
ჩამოტვირთეთ:

 Download in English

Here you can also download:
  • the latest full-text version of the survey by Aram Navasardyan and Davit Dabaghyan (as of Dec 2013): Download in English

ეს გზამკვლევი შედგენილია ,,ნექსთ ფეიჯის'' პროექტ ,,წიგნის პლატფორმის'' ფარგლებში. პროექტი ,,წიგნის პლატფომრა'' დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება ,,აღმოსავლეთ კულტურის პარტნიორობის პროგრამის'' ფარგლებში.


ეს პუბლიკაცია გამოიცა ევროკავშირის მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის ავტორებს და მასში გამოხატული მოსაზრებები არ წარმოადგენს ევროკავშირის ოფიციალურ მოსაზრებებს.

კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
08/01/2013
Тhe local researchers have been selected who will study the Publishing Market of Armenia. The Board of the National Publishers Association chose Aram Navasardyan and Davit Dabaghyan to carry out that survey. Over the next two months they will be
წაიკითხე მეტი
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები