საჯარო დისკუსია კითხვის პოპულარობის შესახებ: სომხეთი

19.06.2013, ერევანი
The Results of a survey on readership in Armenia were presented and discussed on two major events.

The first discussion was held on June 19 in the National Children's Library after Knhko Aper. An audience of around 40 people attended the discussion, among which − representatives of the Ministries of the RA, NGO-s, educational institutions, media, sociologists, publishers, librarians, booksellers and other interested in the survey. The event was officially opened by Vahan Khachatryan, Executive Director of the National Publishers' Association and Local Manager of the Book Platform project. The presentation of the results and the discussion were moderated by Davit Muradyan, writer and publicist. The results of the survey were presented in details by Lilit Avdalyan, sociologist and representative of "Sensei" Marketing Academy, and Ruzan Tonoyan, the expert of the survey.

The second discussion focused on Reading and the Youth. It was held on 28 November 2013 at the Library of Yerevan State Linguistic University after V. Brusov and addressed the issues on raising interest towards reading among the youth.

Read more on the events here:კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
30/05/2013
საჯარო დებატები "მკითხველთა ჩვევები სომხეთში" ჩატარდება 2013 წლის 19 ივნისს ერევანში.
წაიკითხე მეტი
01/07/2013
Public Debate on the Results of Readership Survey was held in Yerevan
წაიკითხე მეტი
25/11/2013
Press Release: Public Debate on “Reading and the Youth” to be held in Yerevan
წაიკითხე მეტი
11/12/2013
Memo on Public Debate “Reading and the Youth”
წაიკითხე მეტი
13/06/2013
Press Release: Public Debate on Results of a Survey on Readership in Armenia
წაიკითხე მეტი

მეტი სიახლეები

წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები