დისტანციური სწავლების სქემა ტრენერთა მეშვეობით 3 შერჩეული პროექტისათვის 3 ქვეყნიდან

კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები