პოსტი მომზადების სქემა


ტრენინგის შემდგომი დისტანციური სწავლების სქემა 6 შერჩეული პროექტისათვის კითხვისა და წიგნის პოპულარიზაციის ღონისძიებების ორგანიზატორთათვისკომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები