წიგნის პლატფორმის პირველი შუალედური რეპორტი

წიგნის პლატფორმის პირველი შუალედური რეპირტი - ნარატიული რეპორტი, აუდიტის რეპორტი და
რესურსებზე დაბრუნება


           დოკუმენტები
ჩამოტვირთვა

ნარატიული რეპორტი (ინგლისური)


განახლებული ლოგიკური ჩარჩო (ინგლისური)


აუდიტის რეპორტი 31.03.2013 (ინგლისური)


აუდიტის რეპორტი 19.04.2013 (ინგლისური)

კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები