კვლევები

კვლევა ოთხ თემას მოიცავს: 1) გამომცემლობა როგორც კულტურული ინდუსტრია, 2) კითხვა როგორც ადამიანის
რესურსებზე დაბრუნება

კვლევა ოთხ თემას მოიცავს: 1) გამომცემლობა როგორც კულტურული ინდუსტრია, 2) კითხვა როგორც ადამიანის განვითარების ბაზისი  3) თარგმნა ბენეფიციარის ენიდან უცხო ენაზე 4) და პირიქით, უცხო ენიდან ბენეფიციარის ენაზე. კლასტერის ზოგადი შედეგი იქნება გაუმჯობესებული დიალოგი და უკეთესი კოორდინაცია შემდეგ ჯგუფებს შორის: კულტურის  სფეროში მომუშავე პირები (გამომცემლები, აგენტები, ჟურნალისტები), საჯარო ორგანოები (კულტურის და საგარეო ურთიერთობების სფეროში), არასამთვარობო ორგანიზაციები (ასოციაციები, ჯგუფები) და ინდივიდუალური შემოქმედები  (მწერლები და მთარგმნელები).  ემპირიულ მონაცემებსა და ანალიზზე დაყრდნობით კლასტერი შექმნის საფუძველს იმისათვის, რომ საზოგადოება უკეთ ინფორმირებული გახდეს წიგნის სექტორის შესახებ. კლასტერი გვთავაზობს ახალ მიდგომას და ახალ ლექსიკას წიგნის სექტორის განსახილველად. რამნდენადაც,  ამჟამად წიგნის სექტორი უმეტესწილად განიხილება, როგორც წმინდა წყლის კულტურული წამოწყება, რომელსაც არანაირი კავშირი არ აქვს ქვეყნების ეკონომიკურ განვითარებასთან.

თარგმანები

სომხურიდან 12 სხვადასხვა ენაზე გაკეთებული თარგმანების შესწავლა (1991 წლიდან დღემდე)
ქართულიდან 12 სხვადასხვა ენაზე გაკეთებული თარგმანების შესწავლა (1991 წლიდან დღემდე)
უკრაინულიდან 12 სხვადასხვა ენაზე გაკეთებული თარგმანების შესწავლა (1991 წლიდან დღემდე)

თარგმანები სომხურ ენაზე (1991 წლიდან დღემდე)
თარგმანები ქართულ ენაზე (1991 წლიდან დღემდე)
თარგმანები უკრაინულ ენაზე (1991 წლიდან დღემდე)

გამოცემები
წიგნის გამომცემლობა როგორც წამყვანი კულტურული ინდუსტრია კვლევა: სომხეთი
წიგნის გამომცემლობა როგორც წამყვანი კულტურული ინდუსტრია კვლევა: საქართველო
წიგნის გამომცემლობა როგორც წამყვანი კულტურული ინდუსტრია კვლევა: უკრაინა

კითხვის პროგრამა
კითხვის პოპულარობისა და კითხვის ჩვევების პოლიტიკა კვლევა: სომხეთი
კითხვის პოპულარობისა და კითხვის ჩვევების პოლიტიკა კვლევა: საქართველო
კითხვის პოპულარობისა და კითხვის ჩვევების პოლიტიკა კვლევა: უკრაინაკომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები