ბმულები ორგანიზაციეის, ღონისძიებებისა და პროექტების შესახებ

ქვეყნები და სახელები მითითებულია ანბანური თანმიმდევრობით
რესურსებზე დაბრუნება

სომხეთი
 • აქტუალური ხელოვნების ასოციაცია: ჩამოყალიბდა 1995 წელს თანამედროვე ხელოვნების შესახებ დებატების წახალისებისა და კულტურული ღონისძიებების ორგანიზების მიზნით. გამოსცემს აქტუალური ხელოვნების ჟურნალს.
 • სომხეთის წიგნის კუთხე: წიგნის სექტორში მოღვაწე გამომცემლების, ინსტიტუციებისა და ასოციაციების სომხეთის ასოციაცია
 • Arteria.am: ონლაინ კულტურული ჟურნალი (სომხურად)
 • წიგნის ფესტივალზე დაბრუნება: ინოვაციური ფესტივალი, რომელიც ყოველწიურად იმართება ერევანში რათა მოიზიდონ მკითხველები, დაუბრუნონ ისინი წიგნებს
 • წიგნები სომხეთიდან: სომხეთის ერთერთი ონლაინ მაღაზია
 • Granish.org: სომხური ჟურნალი თანამედროვე ლიტერატურაზე (სომხურად)
 • Inknagir.org: თანამედროვე ლიტერატური სომხური ჟუნრალი და ლიტ-კლუბი (ძირითადად სომხურად)
 • Litopedia.org: მრავალფეროვანი რესურსი სომხური ლიტერატურის შესახებ (სომხურად) 
 • სომხეთის კულტურის სამინისტრო: საიტი სომხურ და რუსულ ენებზე
 • პირველი სომხური ლიტერატურული სააგენტო: დაფუძნებული სომხეთის ლიტერატურის საზღვარგარეთ პოპულარიზაციის მიზნით, წარმოადგენს უცხოური უფლებების მფლობელს სომხეთში (სომხურ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე)
 • სომხეთის მწერალთა კავშირი: დაფუძნებული 1934 წელს, კავშირს აქვს აგრეთვე ლიტერატურული თარგმანების განყოფილება
 • ერევანი წიგნის მსოფლიო დედაქალაქი: ერევანი UNESCO-ს მსოფლიო წიგნის დედაქალაქი 2012 წელს

საქართველო

უკრაინა
კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები