Creative Writing for Quality Reading

Yerevan, 26-27 June 2014

Presentations


 Name of the document
Download
   
  • Presentation "Le roman, l'art du choix" by Laure Pecher (in French)

  • Presentation "Le roman, l'art du choix" /Վեպ, ընտրության արվեստը/ by Laure Pecher (in Armenian)

  • Presentation "Les Personnages" by Laure Pecher (in French)

  • Presentation "Les Personnages" /Կերպարները/ by Laure Pecher (in Armenian)


 
  • Presentation "Le narrateur" by Laure Pecher (in French)

  • Presentation "Le narrateur" /Պատմողը/ by Laure Pecher (in Armenian)


 
  • Presentation "La structure" by Laure Pecher (in French)


 
  • Presentation "La structure" /Կառուցվածքը/ by Laure Pecher (in Armenian)


 


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

Լրացուցիչ տեղեկություն
Առնչվող նորություններ
01/07/2014
A workshop on Creative Writing for Quality Reading took place on June 26-28, 2014 at the Writers' Union in Yerevan, Armenia
Կարդալ ավելին…
Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ