09
Nov
The third Book Platform capacity building event took place on 6-7 November in Yerevan

The third Book Platform capacity building event took place on 7-8 November in Yerevan, Armenia. The seminar was dedicated to the topic of copyrights in book publishing in Armenia. Rather than a training event in the strict sense of the word, the workshop aimed at providing a platform where opinions and viewpoints of various concerned Armenian stakeholders – publishers, government officials, experts, librarians – could meet to discuss key issues of implementation of the existing legislation. And indeed, speakers included representatives of the Armenian Publishers Association (Vahan Khachatryan), of the relevant department at the Ministry of Economy (Sonya Vardanyan), and of the IP Agency of Armenia (Shushan Mkhitaryan). As a joint event with the International Publishers Association (IPA) and the Ministry of Culture of Armenia, the workshop also included the international perspective on copyrights presented by Richard Balkwill of UK.

The workshop was organized by the Book Platform Project, the International Publishers Association and National Publishers Association of Armenia and took place in the framework of the VI International Forum of Translators and Publishers supported by the Ministry of Culture of the Republic of Armenia in the framework of Yerevan World Book Capital 2012.

Full coverage of the event can be found here.

GalleryՄեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ