23
Nov
The PAUL CELAN Fellowship 2013/2014 for translators

The Institute for Human Sciences (IWM) has recently published the new call for application for The PAUL CELAN Fellowship 2013/2014 for translators!

The program supports translations from Eastern to Western, Western to Eastern, or between two Eastern European languages of canonical texts as well as contemporary key works in the Humanities, Social Sciences and Cultural Studies. Special еmphasis is put on translations of relevant works written by East European authors and/or by female scholars.

Deadline for application: January 31, 2013

All information and details are available on the IWM's website

Download the
Paul Celan Fellowship Flyer here


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ