07
Jan
Our speaker for the Lviv workshop donates his consultancy fee to the Book Platform project

Yes, such things do happen! Bas Pauw of the Dutch Foundation for Literature had entrusted the full amount of his fee as a speaker at the latest Lviv workshop to the Book Platform project and specifically to the newly formed Ukrainian Association of literary translators and authors for its participation in international networks. The donation will effectively reach its addressee once the association is legally registered. Bas Pauw's donation is an expression of his deep commitment to literary translation all over the world. We also take it as a recognition of the efforts of our Ukrainian colleagues in raising the collective voice of translators in Ukraine as well as of the Book Platform's aims in general. Thank you, Bas!


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ