09
Jan
Book Platform project public presentation in Tbilisi, 25th January

The project's achievements and future plans will be presented to organizations in the books sector, media and the general public in the Exhibition Hall of the National Library of Georgia in Tbilisi on the 25th January (Friday) at 19:00. The event will be opened by a representative of the Ministry of Culture (tbc) and the EU Delegation to Georgia (tbc), followed by a presentation by Yana Genova, Book Platform manager from Next Page Foundation, with an input from representatives of the book sector in Georgia. The event will be followed by a reception at the venue.

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ