08
Jan
Selected experts for the Study on Book Publishing in Armenia

Тhe local researchers have been selected who will study the Publishing Market of Armenia. The Board of the National Publishers Association chose Aram Navasardyan and Davit Dabaghyan to carry out that survey. Over the next two months they will be working with the Book Platform senior expert on publishing - Ruediger Wischenbart to develop the study "Book Publishing as a Key Cultural Industry in Armenia".

Aram Navasardyan has 15 years research experience in Armenian market. He has experience managing and implementing more than 500 middle and large scale research projects, covering more than 80 spheres from general socio-economical researches up to specific corruption issues in education system and good governance issues. Mr. Navasardyan is also Director of MPG LLC - the exclusive representative of Gallup International Association in Armenia.

Davit Dabaghyan is a co-founder of Armenian Marketing Association NGO, has over 15 years of work experience in consulting and executive management, including extensive international experience in the USA, Europe and Asia. As international consultant, he has been employed by ADB, GFA consulting group and has been engaged in EU and UN projects.


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ