10
Mar
Ebooks in Central and Eastern Europe: Opportunities and challenges for small markets

Presentation and panel debate:
Ebooks in Central and Eastern Europe: Opportunities and challenges for small markets.


Leipzig Book Fair

Forum International,

Friday, March 15, 2013, 14:00-15
:0
0

Ruediger Wischenbart will present and discuss findings from the February 2013 update of the O'Reilly TOC "Global Ebook Market" report, which includes an overview and close ups on ebook developments in Bulgaria, Lithuania, Poland, Romania, Serbia, Slovenia and Hungary.

The report can be downloaded free of charge here.

More details at www.wischenbart.com > News.Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ