15
May
Book Platform at Europe Day Information Fair in Yerevan

Book Platform will take part in Europe Day Information Fair in Yerevan on May 25. The fair is part of the Europe Day celebrations in Armenia, organized by the European Union Delegation to Armenia throughout May. Some of the key events of the celebrations include Youth Contest (6-20 May), Master Class/ Discussion (11-12 May), Roundtable with Ambassadors and Information Fair (25 May), European Literature Night (23, 24, 25 May), etc.

The open-air Information Fair will take place on Northern Avenue from 16:00 to 19:30. See you there!


Follow Europe Day updates at:
Europe Day in Armenia official blog
Europe Day in Armenia Facebook Page

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ