04
Apr
Forthcoming: Book Platform at London Book Fair 2014

London Book Fair is just around the corner, less than a week away. This year the fair will take place between 8 and 10 April. The Book Platform project will be presented at the fair by the Armenian and Georgian project partners. 

Arevik Ashkharoyan, local project manager for Armenia, will be at the Armenian Pavilion, located at U145, with informational and promotional materials of the project, and publications of studies carried out within the project. Ms. Ashkhariyan will participate in a fair for the Armenian Community, and will have around 30 meetings with publishers, agents and writers to talk about Armenian book market, and represent 1st Armenian Literary Agency, Armenian Literature Foundation and Book Platform project.

Materials
and information about the project will be available as well at the Georgian national stand, located at U205. The stand is hosted by the Ministry of Culture and Monument Protection of Georgia, and the Georgian Publishers and Booksellers Association - the Georgian partner of the Book Platform project. For your convenience, you can download the program of the Georgian national stand here (in English).


Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ