20
Mar
Events Participation: Arevik Ashkharoyan in Straelen, Germany

On March 5-13, 2014, a training for German-Armenian, Armenian-German, Georgian-German and German-Georgian translators took place in Straelen, Germany. The training program was organized by Goethe Institute Tbilisi. An open call was announced to get applications from translators for participation in the training. Based on sample translations that the applicants were offered to make, 6 translators from German into Armenian and 3 translators from Armenian into German were selected to participate.

Arevik Ashkharoyan, in her capacity of owner and literary agent at 1st Armenian Literary Agency, received an invitation from Goethe Institute to take part in the training, communicate with translators, and make a presentation on Publishing field of Armenia. A one-hour presentation was held for around 25 participants. Within the presentation Arevik Ashkharoyan talked about the activities of Book Platform project in Armenia, distributed brochures with the study on Publishing and Bookselling in Armenia, and presented the studies of translations from Armenian into 11 European languages.

The participation of Ms. Arevik Ashkharoyan in this training was made possible with the support of the Events Participation Support Scheme of Book Platform project.

Read more...

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ