01
Jul
Creative Writing for Quality Reading Workshop

A workshop on Creative Writing for Quality Reading took place on June 26-28, 2014 at the Writers' Union in Yerevan, Armenia, within the framework of the Book Platform Project. Ten young writers took part in the workshop, among them not only rather successful and well known writers who have at least one or two books published, such as Aram Pachyan, Armen Ohanyan, Hovhannes Tekgyozyan, Hrachya Saribekyan, Lilit Karapetyan, Hovhannes Ishkhanyan, etc., but also authors who still have only one or two publications in literary media.

The three-day-long workshop had two sessions daily, the morning sessions included presentations of Laure Pecher, editor and literary agent, on the main theoretical aspects of writing a successful quality novel, and the afternoon sessions were held by Viken Berberian, an American writer of Armenian origin, who managed practical exercises in Armenian language and held discussions on the writing pieces by participants.

As both the participants and the trainers admitted at the end of the training, this was a very interesting exchange of knowledge and opinions on contemporary writing and reading matters.

For more information on participants, trainers, presentations, etc., follow this link!

Gallery

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ