10
Jul
Two interns in Amsterdam learning more about promotion of literature in translation

The Amsterdam Residency House for Writers, Translation Grants, Visitors' Program and Amsterdam Translators' House, meetings with Dutch top publishers – that is just part of the experience of the two interns – Irine Tchogoshvili from Georgia and Lianna Aghamyan from Armenia, who spent a 7-day internship at the Dutch Foundation for Literature from June 18 to June 25, 2014, supported by the Book Platform project. During the internship the host organization shared information on the projects they are doing, and organized meetings with other companies and organization working in the field of publishing and book selling. Read more...

Մեկնաբանություններ

Այս հրապարակման վրա դեռ մեկնաբանություններ չկան

 

 

Տես բոլորը․․․

Լրատվամիջոցներ
Նորություններ
31
Mar

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N18

28
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N17

03
Feb

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N16

03
Jan

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N15

30
Nov

‹‹Գրքի հարթակ›› նախագծի տեղեկագիր N14

Տես բոլորը․․․

Գրանցվողի անվանումը անդամի մուտքագրում Նորություններ ԶԼՄ-ներ Նորությունների տեղեկագիր Պայմաններ և պահանջներ