წიგნის გამომცემლობა როგორც წამყვანი კულტურული ინდუსტრია კვლევა: საქართველო

წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში. წიგნის გამომცემელთა და დისტრიბუტორთა
წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში. წიგნის გამომცემელთა და დისტრიბუტორთა კვლევის შედეგები, 2012-2013

კვლევის მეთოდოლოგია, მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი, თამარ ჯანაშია და გიორგი საბანაძე რუდიგერ ვიშენბარტის მხარდაჭერით

კვლევის კომენტარები, რუდიგერ ვიშენბარტი

ქართული თარგმანი, თამარ ჯანაშია

ეს ანგარიში ეყრდნობა იმ 34 გამომცემლობის, სამი სადისტრიბუციო კომპანიისა და თორმეტი მაღაზიის კვლევას, რომლებიც კითხვარის შევსებას დათანხმდნენ. კითხვარი მოიცავდა საქართველოს საგამომცემლო ბიზნესის ყველა ასპექტს. ეს იყო პირველი მცდელობა, მომხდარიყო საგამომცემლო ინდუსტრიის პირდაპირ და სტატისტიკურ მონაცემებზე, მრავალ სხვადასხვა წყაროდან მიღებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით ანალიზი.

შინაარსი:
  • წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში: მაღალი რისკი და პროფესიული ამბიციები გამომცემლობის ცვალებად ბიზნესში. (რუდიგერ ვიშენბარტი)     
  • საქართველო. ზოგადი ინფორმაცია ეკონომიკის, განათლების, წიგნების გამოცემის, ლიცენზირების, საბიბლიოთეკო სისტემისა და სახელმწიფო პროგრამების შესახებ. (თამარ ჯანაშია)                                   
  • კვლევის მეთოდოლოგია, მასშტაბი და შეზღუდვები. (თამარ ჯანაშია და გიორგი საბანაძე)                           
  • წიგნის გამომცემლები: კვლევის შედეგები. (თამარ ჯანაშია და გიორგი საბანაძე)                       
  • წიგნის გამავრცელებლები და მაღაზიები: კვლევის შედეგები. (თამარ ჯანაშია და გიორგი საბანაძე)

ჩამოტვირთეთ:
  • წიგნების გამოცემა და წიგნებით ვაჭრობა საქართველოში. წიგნის გამომცემელთა და დისტრიბუტორთა კვლევის შედეგები, 2012-2013

ჩამოტვირთეთ ინგლისურად

ჩამოტვირთეთ ქართულად


  • კვლევა:
  • Comment by Natia Lursmanashvili regarding the information on the number of e-books in Georgia: Download in English


ეს გზამკვლევი შედგენილია ,,ნექსთ ფეიჯის'' პროექტ ,,წიგნის პლატფორმის'' ფარგლებში. პროექტი ,,წიგნის პლატფომრა'' დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და ხორციელდება ,,აღმოსავლეთ კულტურის პარტნიორობის პროგრამის'' ფარგლებში.

ეს პუბლიკაცია გამოიცა ევროკავშირის მხარდაჭერით. პუბლიკაციის შინაარსზე პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მის ავტორებს და მასში გამოხატული მოსაზრებები არ წარმოადგენს ევროკავშირის ოფიციალურ მოსაზრებებს.


კომენტარი

26.12.2015
gurandda
batumshi ver shevidzen am cignebs?

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები