დისტანციური სწავლების სქემა აუდიტორიის გაფართოებაზე სომხეთის 2 შერჩეული პროექტისათვის

კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
დაკავშირებული სიახლეები
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები