წიგნის პლატფორმის მეორე შუალედური რეპორტი

წიგნის პლატფორმის მეორე შუალედური რეპორტი - ნარატიული რეპორტი, აუდიტის რეპორტი და

რესურსებზე დაბრუნება

  დოკუმენტები
ჩამოტვირთვა

ნარატიული რეპორტი (ინგლისური)


აუდიტის რეპორტი 28.03.2014 (ინგლისური)

კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები