სასწავლო მასალები

რესურსებზე დაბრუნება


სასწავლო მასალები: წერა მომავლისთვის. სტრატეგიული აზროვნება და სახსრების მოძიება სალიტერატურო და საგამომცემლო, 26-28 მარტი 2012, თბილისი, თანათავმჯდომარეობდნენ Sue Kay (დიდი ბრიტანეთი)

სასწავლო მასალები: აუდიროტიების გაფართოების სტრატეგიები, 8-9 სექტემბერი 2012, საქართველო, თანათავმჯდომარეობდნენ Johan Greiff (შვედეთი)

სასწავლო მასალები: საავტორო უფლებების დაცვა, როგორც კულტურული საქმინობა, საგამომცემლო სექტორში, 7-8 ნოემბერი 2012, ერევანი

სასწავლო მასალები: სამართლიანობა და თანამშრომლობა: უკრაინა; 15-16 დეკემბერი 2012, ლვოვი

სასწავლო მასალები: სამართლიანობა და თანამშრომლობა: სომხეთი; 14-15 იანვარს 2013,
ერევანი


სასწავლო მასალები: სამართლიანობა და თანამშრომლობა - სემინარი საქართველოში; 25-26 იანვარს 2013, თბილისი

სასწავლო მასალები: კითხვის ხელშეწყობა; 17 – 18 მაისი, 2013, ლვოვი, უკრაინა
კომენტარი

ამ გამოცემაზე ჯერ არ არის კომენტარი.

დამატებითი ინფორმაცია
წევრის სისტემაში შესვლა სიახლეები მედია საინფორმაციო ბიულეტენი ვადები და პირობები